Jarní výsadba stromořadí

Článek do Zpravodaje 04/2010 Okrašlovací spolek Ivančice vás zve na jarní výsadbu stromořadí v Lobpreissově zátoce, se zavěšováním zvonu a s dlážděním místa v okolí zvoničky. Vzpomenete si ještě z lednovo-únorového dvojčísla Zpravodaje, kde že je vysazen první Stromokruh Evropy? Ano, najdete ho na levém břehu řeky Jihlavy mezi Rénou a Stříbským mlýnem, v meandru…

číst více

Co chceme?

vytvořit odpočinkovou zónu u Stromokruhu Evropy v Zolcarech u loděnice (Lobpreisova zátoka) rádi se budeme spolupodílet na opětovném zprovoznění přírodního divadla na Réně chceme iniciovat vybudování cyklostezky z Ivančic do Dolních Kounic

číst více

Zápis ustavující schůze

Zápis z ustavující členské schůzeOkrašlovacího spolku Ivančice, o. s. datum: 22. 11. 2009přítomni: viz prezenční listinaschůzi řídila: Martina Turečkováprogram: Zahájení, přivítání a seznámení.Josef Zahradník navrhl a bylo schváleno, že každou schůzi začneme pozdravem: „Okrš, Okrš, Okrš!“ Představení spolku – co je Okrašlovací spolek, jeho činnost, cíle, smysl, jakou formou budeme…

číst více

Výsadba Stromokruhu Evropy

Z kroniky spolku Lidé krajině, krajina lidem Dne 29. března jsme v Ivančicích zrealizovali dlouholetý sen Martiny Kaménky Turečkové: výsadbu „Stromokruhu Evropy“, tedy vysázení 27 „národních“ či typických stromů členských států Evropské unie do kruhu na nádherném místě v meandru řeky Jihlavy (mapa), a to za účasti místních obyvatel, z nichž každý si…

číst více