Zápis ustavující schůze

Zápis z ustavující členské schůze
Okrašlovacího spolku Ivančice, o. s.

datum: 22. 11. 2009
přítomni: viz prezenční listina
schůzi řídila: Martina Turečková
program:

 1. Zahájení, přivítání a seznámení.
  Josef Zahradník navrhl a bylo schváleno, že každou schůzi začneme pozdravem: „Okrš, Okrš, Okrš!“
 2. Představení spolku – co je Okrašlovací spolek, jeho činnost, cíle, smysl, jakou formou budeme získávat peníze apod.
 3. Současná fáze – co vše už se podniklo, co se výhledově chystá:
 • okolí Loděnice se Stromokruhem – parková úprava
 • lávka přes řeku Jihlavu u Stříbského mlýna
 • podle výsledků Zastupitelstva Amfiteátr na Réně (divadlo na Réně)
 • cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice – podpořit
 1. Volba správní rady. Zvoleni: JUDr. Irena Zahradníková, Ing. Jiří Dvořák, Bc. et Mgr. Aleš Tureček, Bc. Dana Dvořáková, Radim Hladký, Josef zahradník, Mgr. Martina Turečková
 2. Odhlasování výše členských příspěvků: od 2010, 1000,- Kč na kalendářní rok zaplatit do 30.6. téhož roku, pro členy vstupující v průběhu roku poměrná částka
 3. Prostor na dotazy a ukončení, svolání schůze správní rady

zapsala: Martina Turečková