Výsadba Stromokruhu Evropy

Z kroniky spolku Lidé krajině, krajina lidem

Stromokruh Evropy

Dne 29. března jsme v Ivančicích zrealizovali dlouholetý sen Martiny Kaménky Turečkové: výsadbu „Stromokruhu Evropy“, tedy vysázení 27 „národních“ či typických stromů členských států Evropské unie do kruhu na nádherném místě v meandru řeky Jihlavy (mapa), a to za účasti místních obyvatel, z nichž každý si adoptoval jeden strom členského státu.

Dlouhodobým cílem výsadby bylo propojení kultury a životního prostředí a zároveň snahy o propojení všech evropských národů, pomocí stromů a umění. Prakticky to znamená  zbudování přírodě blízkého prostoru vhodného pro prezentaci venkovních uměleckých děl, které bude obklopeno stromokruhem.

Druhy dřevin byly konzultovány jednak s velvyslanectvími daných členských států, tak také s odborníky v oblasti botaniky z Masarykovy univerzity v Brně. Výběr stromů byl omezen biotopem (ne všechny stromy by v daném mikroklimatu rostly – např. olivovník), ale také omezenou nabídkou místních školek a zahradnictví, proto některé stromy musely být nahrazeny adekvátní náhradou (např. stromem často se v dané zemi vyskytujícím) .

Pozemek, kde byl stromokruh vysazen se nachází nad říčním meandrem řeky Jihlavy mezi Ivančicemi a Stříbským mlýnem, v místě, kolem kterého místní nadšenci plánují v navazujícím projektu zavedení cyklotrasy a zprovoznění půjčovny lodiček. Do budoucna si od výsadby slibujeme vytvoření příjemného oddychového místa s nadčasovým kulturně-společenským tématem. Prostor uprostřed stromokruhu bude sloužit prezentaci  uměleckých děl. V rámci Stromokruhu budou též instalovány informační tabule o jednotlivých státech a daných stromech a dalších souvislostech.

Výsadba samotná probíhala 29. března za velmi nevlídného počasí, nicméně všichni „rodiče“ stromů přišli v hojném počtu a velmi dobře naladěni, navíc téměř všichni v národních barvách „svých“ stromů a s občerstvením, kterým byly posilovány vztahy mezi jednotlivými národy. Když byl stromokruh vysazen a oživen čekalo na všechny promoklé sazeče pohoštění v podobě opékání buřtíků, horké polévky a nezbytného místního vína to vše podkresleno živou hudbou a hrami pro nejmenší. 

Děkujeme všem, kdo přispěli svým dílem ke zdaru tohoto bohulibého cíle a k příjemné atmosféře, která při výsadbě panovala. Také děkujeme Ivaně Ťopkové, která nám pomohla sehnat celou řadu stromků ze Školek Litomyšl.

SEZNAM VYSÁZENÝCH STROMŮ A JEJICH PATRONŮ