Jarní výsadba stromořadí

Článek do Zpravodaje 04/2010

Okrašlovací spolek Ivančice vás zve na jarní výsadbu stromořadí v Lobpreissově zátoce, se zavěšováním zvonu a s dlážděním místa v okolí zvoničky.

Vzpomenete si ještě z lednovo-únorového dvojčísla Zpravodaje, kde že je vysazen první Stromokruh Evropy? Ano, najdete ho na levém břehu řeky Jihlavy mezi Rénou a Stříbským mlýnem, v meandru za loděnicí v místě zvaném Zolcary. Právě zde vzniklo epicentrum zájmu současného okrašlovacího spolku, místu říkáme Lobpreissova zátoka.

Letos, 10. dubna na 1. narozeniny Stromokruhu, pořádáme veřejnou akci, podpořenou Nadací Partnerství. Budeme Stromokruh výsadbou stromořadí odstiňovat od silnice vedoucí mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi. V průběhu tohoto dne bude zasazeno cca 100 sazenic dubů, lip a olší.

V týdnu mezi Velikonocemi a samotnou výsadbou, tedy mezi 6.-9. dubnem, pro vás chystáme poetický stánek Okrašlovacího spolku, který budete moct spatřit dopoledne během těchto dnů na Městě.
Budete tu mít možnost nahlédnout do historie Okrašlovacích spolků v Ivančicích. Připravujeme pro vás tisk dobových fotografií či si budete moct prohlédnout falsum původních stanov z roku 1886, zhotovené rajhradský archivem. Pokud budete mít zájem podpořit naši bohulibou činnost, můžete si zakoupit „zástupnou sazeničku“ a stát se tak sympatizanty Okrašlovacího spolku pro rok 2010. Tuto zástupnou sazeničku pak můžete onoho 10. dubna vyměnit za sazeničku opravdickou, a to přímo u Stromokruhu.

Program narozenin 10. dubna 2010

10:00 Slovo úvodem za Okrašlovací spolek a také slovo od Nadace
Partnerství

10:15 Návštěvníci odkládají do polní galerie své soutěžní OkršFrgály

Práce (rozdělena na několik stanovišť):

– sázení stromků

– chystání Srdce k vyzdvižení do zvoničky

– dláždění

Přítomní se mohou zapojit do kterékoli práce či přecházet mezi
stanovišti, debatovat, mohou se třeba i koupat
nebo taky nic nedělat:)

12:30 Slavnostní zavěšení Srdce – všichni zúčastnění se společným
táhnutím za provaz mohou zapojit do vyzdvižení Srdce

13:00 Polévka, opékání špekáčků, začíná hrát živá muzika

13:30 Vyhlášení výsledků frgálové soutěže, poté zákusek:)

15:00 Divadlo? (změna programu vyhrazena)

Budete potřebovat jiskrnou výletní náladu, holínky, krumpáč s lopatou
a s kbelíkem. Taky nějaký ten pořádný šutrák jako střípek do dlážděné mozaiky pod zvoničkou, která vznikla v srpnu 2009 během Kovářské Epopeje.

Pokud budete mít tvůrčí náladu, můžete se zapojit do soutěže o Nej OkršFrgál (či koláč, dort, …) – vycházející z loga Okrašlovacího spolku Ivančice, viz níže. Na tuto stromovou slavnost se také můžete hodit do gala a přijít v převleku Vašeho oblíbeného stromu:)!

Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

 Logo Okrašlovacího spolku Ivančice uvádíme pro vaši inspiraci pro
zapojení se do soutěže o NEJ OkršFrgál.
Těšíme se na vaši účast u poetického stánku i u Stromokruhu :)!.

Za Okrašlovací spolek

Martina Turečková

Napsat komentář