1. narozeniny Stromokruhu Evropy

Z kroniky spolku Lidé krajině, krajina lidem

1. narozeninová oslava Stromokruhu Evropy

Dne 10.4. 2010 proběhla 1. narozeninová oslava Stromokruhu Evropy, při níž bylo vysazeno 100 stromů (duby, lípy, olše), které odstiňují Stromokruh od silnice, kované srdce dostalo novou zvoničku a také proběhl bohatý kulturní program, jako soutěž o nejlepší okršfrgál (frgál s logem Okrašlovacího spolku Ivančice), pečení buřtů a divadelní představení.

Tato výsadba byla pro nás netypická tím, že jsme nesháněli dotace, ani celou akci nepořádali. O to se postaral Okrašlovací spolek Ivančice, který získal grant na výsadbu v programu Strom života od Nadace Partnerství. My jsme byli pověřeni organizací výsadby na místě, takže téměř každý stromek prošel našima rukama. Sazečů dorazilo kolem sedmdesáti a byli opravdu pracovití, protože zasadit 100 stromků není jen tak.

Počasí vypadalo zpočátku nepříznivě, jak to ostatně na našich výsadbách pravidelně bývá, ale nakonec se umoudřilo a odpoledne dokonce i svítilo sluníčko. Kolem poledne přišlo na řadu kované srdce, které dostalo novou zvoničku a společnými silami jsme ho vytáhli a zavěsili.

A pak už si všichni zašlouženě pochutnali na buřtech a frgálech, zatímco my jsme do Stromokruhu zasadili cypřiš stálezelený, na místo původní Tsugy, která se bohužel neujala. Na druhou stranu který strom by měl být symbolem Kypru než (k)cypřiš? Nový stromek dostalo také Řecko, a to krásnou olivu.

Na závěr chceme poděkovat všem sazečům, našim moravským přátelům a hostitelům z Okrašlovacího spolku Ivančice.