Smírčí kameny a milníky

Stromokruh Evropy v Ivančicích má novinku: SMÍRČÍ KAMENY A MILNÍKY

V brněnském SVČ Lužánky na pracovišti Lesná proběhly ve dnech 18.- 20. 1. 2013 a 1.-3. 2. 2013 dva mezinárodní sochařsko-krajinotvorné workshopy s názvem „SMÍRČÍ KAMENY A MILNÍKY“.

Z České republiky a ze Slovenska se sešlo celkem 25 tvůrců od 13 do 28 let. Rozdílní jak věkem, tak zkušenostmi i očekáváními z tvorby, přesto všichni nadšení a rozhodnutí udělat maximum při tvorbě společného díla, společné plastiky.

Ta je od soboty 20. dubna 2013 umístěna ve volné krajině u Ivančic, v prostoru meandru řeky Jihlavy na místě „Stromokruhu Evropy“.

Happening k umístění plastiky proběhl u příležitosti 4. narozenin Stromokruhu za účasti autorů projektu, partnerů jednotlivých stromů a místních obyvatel.

Přijďte se podívat, jak Evropa raší, přijďte si osahat nové „pálené kameny“ z kameniny, projít se bosky ve vnitřní travnaté „eurozóně“ či zazvonit na středové Srdce!

Více informací o průběhu projektu i fotografií naleznete na webových stránkách Smírčí kameny a milníky a na facebookých stránkách Smírčí kameny a milníky.

Celý projekt je financován a podpořen

Za Okrašlovací spolek Ivančice Vás srdečně zve k návštěvě
Martina Turečková